Base
Name

locker10x

Current City

Locker

Homtetown

HCM

Gender

Male

Birth Date

12/12/2012

About me

Locker là loại khóa đóng có chức năng cất giữ và cất giữ, làm việc như một túi chứa và dùng được trong các hình thức ở đâu, ngoài nhà, ngoài xưởng … Lên máy liên tục hoặc đơn giản bằng viên phím. Mô hình cho phép sử dụng ban đêm, mô hình ban ngày do thao tác khách quan (bao gồm ngâm trong dung dịch).

#tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat

giá tủ locker

tu locker

 

tủ locker