Base
Name

shishi

Current City

Hồ Chí Minh

Homtetown

Việt Nam

Gender

Male

Birth Date

07/01/1993

About me

Mỹ Phẩm Thiên Nhiên An Toàn Cho Nam Và Nữ – Mỹ Phẩm Olizen