• edulife posted an update 2 years, 6 months ago

    Edulife – Khơi nguồn tri thức Việt. Là một trong số ít trung tâm liên kết với các trường đại học được Bộ giáo dục và đào tạo cấp phép tổ chức thi và cấp các chứng chỉ tiếng Anh A1, A2, B1, B2, C1, C2 Vstep, tương đương khung năng lực Châu Âu như trường Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội…

    Ed…[Read more]

  • edulife became a registered member 2 years, 6 months ago