Base
Name

Lop1.net

Current City

Philadelphia

Gender

Female

Birth Date

15/09/1997

About me

Thư viện giáo án và bài giảng điện tử lớp 1, bao gồm toán lớp 1, tiếng việt lớp 1, tiếng anh lớp 1, violympic toán lớp 1 giúp phụ huynh và giáo viên dạy trẻ học lớp 1 tốt nhất.