Base
Name

lockes

Current City

lockes

Homtetown

1996

Gender

Male

Birth Date

1996

Languages

English

About me

Ổ khóa là một vật dụng quan trọng để bảo vệ ngôi nhà hay các hộp tài liệu. Ổ khóa cho cũng có rất nhiều loại như ổ khóa chìa, ổ khóa số…

#khóa_số #ổ_khóa_số #ổ_khóa_số_có_an_toàn_không #giá_ổ_khóa_số #khoa_so #o_khoa_so 

o khoa so

khóa số

 

ổ khóa số