Base
Name

locksa

Current City

locksa

Homtetown

locksa

Gender

Male

Birth Date

1996

Languages

English

About me

Nhãn của chúng tôi cung cấp một cách lâu dài để sắp xếp ngăn nắp và đảm bảo các mặt hàng của bạn được dán nhãn rõ ràng. Từ đồ dùng văn phòng đến đồ dùng cá nhân, hãy giữ mọi thứ an toàn và được bảo vệ bằng bản in chất lượng cao.

 #in_tem_nhãn #in_tem #xuong_in_tem #in_decal

in nhan

in hình dán theo yêu cầu

 

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2413367